Podjetje Iskra ISD se zaveda, da stalen napredek na področju kakovosti s pomočjo uvajanja različnih metod vitke proizvodnje in z motiviranjem zaposlenih zagotavlja konkurenčnost in dolgoročen obstoj na tržišču.

V vseh hčerinskih podjetji smo pridobili certifikat ISO/TS 16949:2009, izvajamo pa tudi sistem stalnih izboljšav in nagrajevanje zaposlenih.

Z lastnim znanjem zadnjih nekaj let aktivno uvajamo različne metode vitke proizvodnje, kot so:

  • 5S (čista, urejena in varna proizvodnja)
  • 6-sigma (sistematski pristop pri reševanju nekakovosti)
  • SMED (optimalna menjava orodij)
  • TPM (izboljšanje delovanja in učinkovitosti strojne opreme)
  • VSM (izboljševanje pretoka skozi proizvodnjo)

Navedene metode na področju kakovosti, dviga produktivnosti in točnosti dobav pozitivno vplivajo na naše delo in poslovanje, zato jih bomo vestno uporabljali tudi v prihodnje.

Politika kakovosti in okoljska politika skupine Iskra ISD


Savska loka 4, 4000 Kranj, Slovenija
T: +386 4 20 76 701, F: +386 4 20 76 708
Certifikati TÜV SÜD